Finał XI edycji w Instytucie Fizyki PAN



autor zdjęć: Łukasz Adamowski