Kontakt

Wszelkie pytania związane z konkursem prosimy zgłaszać:

konkurs „Fizyczne Ścieżki”
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Dział Edukacji i Szkoleń
ul. Andrzeja Sołtana 7
05-400 Otwock