O konkursie

Fizyczne Ścieżki to konkurs uczniowski, organizowany wspólnie przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku i Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Nasz konkurs skierowany jest do zainteresowanych fizyką uczniów siódmych i ósmych klas szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, w tym o profilu zawodowym, i to nie tylko tych, którzy są „orłami” w fizyce:

 • jesteśmy przekonani, że nie zawsze trzeba znać wszelkie subtelności (w tym matematyczne) tej pięknej nauki, aby móc przygotować pasjonujący pokaz jakiegoś zjawiska – ważny jest przede wszystkim dobry pomysł, który zaciekawi widzów;
 • ci, którzy potrafią zauważyć, jak dalece fizyka kształtuje naszą cywilizację, mogą o tym napisać ładny esej – wystarczy dysponować tzw. lekkim piórem i nawet podstawową wiedzą fizyczną;
 • natomiast tworzenie prac naukowych wymaga od Was więcej, ale nie oznacza to, że jedynie osoby z umysłem Einsteina są w stanie podołać temu zadaniu: trzeba się tylko odważyć (i opanować reguły rządzące pracą naukową).

Obok Was znajdują się nauczyciele, którzy doprawdy chcą Wam pokazać, że fizyka jest wspaniałą nauką, że można w niej działać, jeśli się ją polubi, i że można o niej, jak i o jej zastosowaniach pisać w bardzo interesujący sposób. Męczcie swych opiekunów i sprawdzajcie swoje pomysły, abyście podążając właściwą drogą wybrali odpowiedni dla siebie temat. Jedno jednak musicie pamiętać: korzystanie ze sprawdzonych pomysłów jest bardzo brzydkim postępkiem. Prac-plagiatów nie przyjmujemy.

Konkurs kończy seminarium finałowe, które dla Was na pewno będzie niezapomnianym spotkaniem z uczonymi. Z chęcią podyskutują oni o poruszonych w Waszych pracach problemach, a także udzielą wskazówek co do dalszego rozwoju Waszych umiejętności. Na finalistów czekają atrakcyjne nagrody, w tym indeksy na wydziały fizyki największych w Polsce wyższych uczelni.

Start w Konkursie to dla Was szansa ciekawej przygody intelektualnej – wykorzystajcie ją jak najlepiej!

Przewodniczący Jury

  • prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski

Komitet Organizacyjny

  • dr Katarzyna Deja – Przewodniczący
  • prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski
  • prof. dr hab. Tomasz Sowiński
  • dr Beata Brodowska
  • dr Justyna Jaczewska-Özcan
  • dr Marek Kirejczyk
  • dr Lech Nowicki
  • dr Maciej Pylak
  • mgr inż. Łukasz Adamowski
  • mgr Maja Marcinkowska-Sanner
  • mgr Emilia Wiatrowska-Kozioł
  • mgr Artur Skwarek

Komitet Doradczy

 • prof. dr hab. Piotr Jaranowski (Wydział Fizyki UwB, Białystok)
 • prof. dr hab. Edward Kapuścik (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ, Łódź; Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków)
 • prof. dr hab. Henryk Szymczak (Instytut Fizyki PAN, Warszawa)
 • prof. dr hab. Michał Waligórski (Centrum Onkologii, Kraków)
 • prof. dr hab. Michał Różyczka (Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN, Warszawa)
 • dr hab. inż. Katarzyna Rutkowska (Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej)
 • dr hab. Piotr Goldstein (Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Otwock)
 • dr hab. inż. Sławomir Wronka (Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Otwock)
 • dr hab. Jacek Zejma (Instytut Fizyki UJ, Kraków)
 • dr Zofia Gołąb-Meyer (Instytut Fizyki UJ, Kraków)
 • dr Aneta Mika (członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizycznego)
 • dr Joanna Reszczyńska (Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN, Warszawa)
 • dr Waldemar Berej (Instytut Fizyki UMCS, Lublin)
 • dr Jerzy Jarosz (Instytut Fizyki UŚ, Katowice)
 • dr Jan Juszczyk (Politechnika Śląska, Gliwice)
 • dr Krzysztof Karpierz (Wydział Fizyki UW, Warszawa)
 • dr Władysław Chmielowski (Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Otwock, członek komisji ds. współpracy z ZIBJ Dubna Rady ds. atomistyki)
 • mgr Janina Kula (V Liceum Ogólnokształcące, Bielsko-Biała)