Przebieg konkursu

Zgłaszanie prac

Prace konkursowe przyjmujemy tylko w wersji elektronicznej.
Każde zgłoszenie konkursowe powinno zawierać wypełnione i podpisane „Deklaracje Uczestnika” wszystkich autorów pracy oraz, jeśli praca konkursowa ma opiekuna naukowego, „Deklarację Opiekuna Naukowego”. Wszystkie deklaracje powinny być w postaci elektronicznej (zdjęcie lub lepiej skan).

Tworzenie Deklaracji – Uczestnik

Tworzenie Deklaracji – OpiekunTerminy nadsyłania prac i spotkania finałowego podawane są na stronie internetowej konkursu. Szczegóły i wymogi można znaleźć w naszym regulaminie.

Kategorie

Praca Naukowa

Zdecydowanie najtrudniejsza kategoria i najostrzej oceniana. W tym wypadku uczestnik (lub dwie – trzy osoby wspólnie) musi napisać prawdziwą pracę naukową, nie będącą prostym opracowaniem jakiegoś tematu. Oczekujemy pomiarów, analizy uzyskanych wyników i wniosków. Oczywiście nie wszystkie prace muszą być doświadczalne. Chętnie przeczytamy prace obliczeniowe, teoretyczne czy konstrukcyjne. Nadal jednak wszystkie muszą spełniać normy pracy naukowej.

Pokaz zjawiska fizycznego

Wesoła i widowiskowa kategoria, w której oczekujemy od uczestnika (lub dwu – trzyosobowej grupy) stworzenia prezentacji, która zachwyci widzów i jury. Pokaz musi przedstawiać jakieś zjawisko fizyczne, a autorzy muszą udowodnić, że je rozumieją i potrafią wytłumaczyć obserwatorom.

Esej

Kategoria lubiana szczególnie przez tych, którzy lubią fizykę, a nie lubią liczb. Tu możecie popisać się swoją elokwencją i przemyśleniami na w zasadzie wszelkie tematy związane z fizyką jako nauką, z jej historią, zjawiskami fizycznymi. Możecie też pisać o uczonych, urządzeniach… o czym chcecie, byle byście byli w stanie udowodnić podczas finału, że to o Fizyce. Bardzo ważnym elementem jest to, czy praca jest esejem, czyli musi być w niej przedstawiony jakiś problem i autora opinia na jego temat.

Etapy

W etapach pośrednich konkursu uczestnicy nie biorą udziału. Bronią się tylko ich prace.

Weryfikacja formalna

Oceniamy, czy praca spełnia wszystkie formalne wymogi. Czy dosłano elektroniczną wersję pracy? Czy Pokaz zawiera filmy lub zdjęcia? Czy są wszystkie deklaracje uczestnika? Czy zostały one podpisane? Czy mamy dane kontaktowe do uczestników, ich opiekunów oraz szkół? Oczywiście jeżeli usterki są minimalne, prosimy mailem lub telefonicznie o ich szybkie naprawienie. Jednak wysłanie nam eseju napisanego odręcznie na kolanie z nieczytelną deklaracją skutecznie wyeliminuje pracę z konkursu.

Weryfikacja merytoryczna

To szybkie czytanie pracy, czy spełnia ona wymogi konkretnej kategorii oraz czy na pierwszy rzut oka autor wie, o czym pisze. To również na tym etapie najczęściej wyłapujemy plagiaty. Mamy w tym już spore doświadczenie (niestety).

Recenzja naukowa

Na koniec każdą nadesłaną pracę przeczyta przynajmniej dwóch (a często i więcej) różnych recenzentów. Są to najczęściej pracownicy naukowi (wśród nich czterech profesorów), którzy orientują się w ocenianej dziedzinie. Zdarza się, że do recenzji wyjątkowo skomplikowanej pracy przez jakiś czas szukamy odpowiedniego specjalisty. Na szczęście jak do tej pory za każdym razem nam się udawało.

Trudna decyzja

To ostatnie przed finałem spotkanie komitetu organizacyjnego. To właśnie wtedy wybieramy, które prace zobaczymy w finale. Sprawdzamy dokładnie, czy wszystkie prace były zrecenzowane, jakie otrzymały oceny i ile osób możemy przyjąć na finał. Potem wybieramy, kogo zapraszamy na seminarium finałowe w charakterze finalisty, a kto może przyjechać tylko jako widz.

Finał

Prezentacja finałowych prac odbywa się podczas seminarium, które organizujemy pod koniec marca lub na początku kwietnia w Warszawie, bądź Świerku. Finał konkursu rozgrywa się w trakcie dwóch dni, od rana do późnego popołudnia (oczywiście z odpowiednimi przerwami). Dokładne godziny  i harmonogram wydarzeń są podawane przed finałem konkretnej edycji.

Wszystkim zaproszonym finalistom i ich opiekunom naukowym na czas trwania finału zapewniamy zakwaterowanie oraz wyżywienie. Dotrzeć do nas musicie niestety na własny rachunek.