Przebieg konkursu

Zgłaszanie prac

Prace konkursowe przyjmujemy tylko w wersji elektronicznej.
Każde zgłoszenie konkursowe powinno zawierać wypełnione i podpisane „Deklaracje Uczestnika” wszystkich autorów pracy oraz, jeśli praca konkursowa ma opiekuna naukowego, „Deklarację Opiekuna Naukowego”. Wszystkie deklaracje powinny być w postaci elektronicznej (zdjęcie lub lepiej skan).

Tworzenie Deklaracji – Uczestnik

Tworzenie Deklaracji – OpiekunTerminy nadsyłania prac i spotkania finałowego podawane są na stronie internetowej konkursu. Szczegóły i wymogi można znaleźć w naszym regulaminie.

Kategorie

Praca Naukowa

To zdecydowanie najtrudniejsza kategoria. W tym wypadku uczestnik (lub dwie – trzy osoby wspólnie) musi napisać prawdziwą pracę naukową, nie będącą prostym opracowaniem jakiegoś tematu. Oczekujemy pomiarów, analizy uzyskanych wyników i wniosków. Oczywiście nie wszystkie prace muszą być doświadczalne. Chętnie przeczytamy prace obliczeniowe, teoretyczne czy konstrukcyjne. Nadal jednak wszystkie muszą spełniać normy pracy naukowej.

Pokaz zjawiska fizycznego

Widowiskowa kategoria, w której oczekujemy od uczestnika (lub dwu – trzyosobowej grupy) stworzenia pokazu, który zachwyci widzów i jury. Pracą w kategorii Pokaz może również być własnoręcznie skonstruowany przyrząd (lub zestaw przyrządów), który umożliwia zademonstrowanie lub badanie dowolnego zjawiska fizycznego wraz z jego wyjaśnieniem. Zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku autorzy muszą udowodnić, że rozumieją prezentowane zjawisko i potrafią wytłumaczyć je obserwatorom.

Esej

Kategoria lubiana szczególnie przez tych, którzy lubią fizykę, a nie lubią liczb. Tu możecie popisać się swoją wiedzą i przemyśleniami na wszelkie tematy związane z fizyką jako nauką, z jej historią, zjawiskami fizycznymi, możecie również pisać o uczonych, urządzeniach… Wybór tematu należy do Was, najważniejsze abyście byli w stanie udowodnić podczas Finału, że to o FIZYCE. Bardzo ważnym elementem jest to, czy praca jest esejem, czyli musi być w niej przedstawiony jakiś problem i autora opinia na jego temat.

Etapy

W etapach pośrednich konkursu uczestnicy nie biorą udziału. Bronią się tylko ich prace.

Weryfikacja formalna

Oceniamy, czy praca spełnia wszystkie formalne wymogi. Czy możemy otworzyć wszystkie załączniki? Czy są wszystkie deklaracje uczestnika? Czy zostały one podpisane? Czy mamy dane kontaktowe do uczestników, ich opiekunów oraz szkół? Czy Pokaz zawiera filmy lub zdjęcia? Oczywiście jeżeli usterki są minimalne, prosimy mailem lub telefonicznie o ich szybkie naprawienie. Jednak wysłanie nam zeskanowanego eseju napisanego odręcznie na kolanie z nieczytelną deklaracją skutecznie wyeliminuje pracę z Konkursu.

Weryfikacja merytoryczna

To szybkie czytanie pracy, czy spełnia ona wymogi konkretnej kategorii oraz czy na pierwszy rzut oka autor wie, o czym pisze. To również na tym etapie najczęściej wyłapujemy plagiaty. Mamy w tym już spore doświadczenie (niestety).

Recenzja naukowa

Na koniec każdą nadesłaną pracę przeczyta przynajmniej dwóch (a często i więcej) różnych recenzentów. Są to najczęściej pracownicy naukowi, którzy orientują się w ocenianej dziedzinie. Zdarza się, że do recenzji wyjątkowo skomplikowanej pracy przez jakiś czas szukamy odpowiedniego specjalisty. Na szczęście jak do tej pory za każdym razem nam się udawało.

Trudna decyzja

To ostatnie przed Finałem spotkanie Komitetu Organizacyjnego. Sprawdzamy wtedy dokładnie, czy wszystkie prace były zrecenzowane i jakie otrzymały oceny. Następnie wybieramy te prace, które chcielibyśmy zobaczyć podczas Finału.

Finał

Prezentacja finałowych prac odbywa się podczas seminarium, które organizujemy pod koniec marca lub na początku kwietnia w Warszawie, bądź Świerku. Finał konkursu rozgrywa się w trakcie dwóch dni, od rana do późnego popołudnia (oczywiście z odpowiednimi przerwami). Dokładne godziny  i harmonogram wydarzeń są podawane przed finałem konkretnej edycji.

Wszystkim zaproszonym finalistom i ich opiekunom naukowym na czas trwania finału zapewniamy zakwaterowanie oraz wyżywienie. Dotrzeć do nas musicie niestety na własny rachunek.