Program finału XII edycji Fizycznych Ścieżek

Poniżej prezentujemy program tegorocznego finału Fizycznych Ścieżek, który odbędzie się w całości w Centrum Nauki Kopernik w dniach 1 i 2 kwietnia 2017 r.

1 kwietnia 2017 (sobota)
Sala Audytoryjna, Centrum Nauki Kopernik
7:30-8:30 ustawianie zestawów pokazowych, rejestracja uczestników
8:30-8:45 powitanie i rozpoczęcie seminarium finałowego
8:45-11:00 prezentacje w kategorii „pokaz zjawiska fizycznego”
11:00-11:30 przerwa na kawę
11:30-13:30 prezentacje w kategorii „praca naukowa”
14:00-15:00 obiad
15:00-15:45 prezentacje w kategorii „esej”
16:00-18:00 obrady jury
18:00-19:00 kolacja
19:00-20:00 rozdanie dyplomów uczestnictwa uczniom i i ich opiekunom
20:00-21:00 kongres planetarny – wykład interaktywny
2 kwietnia 2017 (niedziela)
Centrum Nauki Kopernik
9:00-10:30 przygotowanie stanowisk pokazowych
10:30-12:00 pokazy z udziałem publiczności w przestrzeni CNK
12:00-13:30 ceremonia wręczenia nagród w konkursach
13:30-14:30 obiad
14:30-… sprzątanie stanowisk pomiarowych, indywidualne zwiedzanie CNK