Praktyki – laureat konkursu w European XFEL

Zadaliśmy kilka pytań Bartoszowi Piechockiemu, który w ramach wygranej w konkursie Fizyczne Ścieżki wyjechał na tygodniowe praktyki do instytutu European XFEL w Niemczech. Bardzo nas cieszy, że młodzież czerpie z tej formy nagrody inspirację do kontynuowania swoich zainteresowań naukowych i inżynierskich!

Co składało się na praktyki? Jakie aktywności były dla Ciebie zaplanowane?
Na początku pierwszego dnia zostałem oprowadzony po całym ośrodku, gdzie przedstawiono mi ogólne działanie lasera (w ośrodku European XFEL znajduje się laser o długości 3,4 km generujący promieniowanie rentgenowskie – przyp. red.) oraz jakie zastosowanie mają badania nim przeprowadzane. Później zostałem przydzielony do „grupy środowiskowej” (ang. environmental group), której członkowie mieli zróżnicowane zadania. W kolejnych dniach spędzałem czas z różnymi osobami z tej grupy, którzy pokazywali mi na czym polega ich praca, a to stwarzało możliwość porozmawiania i zadawania wielu pytań odnośnie ich zajęć. Miałem okazję spędzić czas z inżynierem, który pokazywał mi jak zbudowane są komory pomiarowe i jej elementy oraz tłumaczył większość zagadnień dotyczących konstrukcji i działania lasera. Pokazano mi też jak działa i jakie niesamowite obrazy można otrzymać w mikroskopie elektronowym. Zobaczyłem również jak wyglądają przygotowania do eksperymentów i prace w sterowni, jak wyglądają laboratoria oraz systemy chłodzące i kontrolujące urządzenia. Pracowałem również z drukarkami 3D, gdzie pokazano mi jak działają takie drukarki, jakie materiały mogą być wykorzystywane do różnych celów i jakie komponenty można drukować w ośrodku.

Co zrobiło na Tobie największe wrażenie? Która aktywność podczas praktyk podobała Ci się najbardziej?
Największe wrażenie wywarł na mnie cały sprzęt badawczy, w którym biegła wiązka lasera oraz mikroskop elektronowy, dzięki któremu można było z niezwykłą dokładnością oglądać obiekty o rozmiarach 1 mikrometra. Natomiast najlepiej spędzałem czas z inżynierem, który opowiadał mi o konstrukcji i komorach pomiarowych. Mogłem z nim porozmawiać o technicznych aspektach urządzeń i wyczerpująco odpowiadał on na każde moje pytanie.

Czy według Ciebie wzięcie udziału w takich praktykach jest wartościowym doświadczeniem?
Uważam, że jest to jak najbardziej wartościowe doświadczenie i o ile miałbym taką możliwość, chciałbym pojechać znowu na takie praktyki. Oprócz cennej wiedzy zdobytej na temat ośrodka badawczego mogłem też zobaczyć jak wygląda praca w takim miejscu oraz jak pracuje się w środowisku międzynarodowym. Takie praktyki wiele dają nie tylko w kontekście naukowym, ale też dzięki nim można szerzej spojrzeć na świat. Poza tym, atmosfera była świetna i bardzo dobrze się tam czułem. Wszyscy byli bardzo życzliwi i każdy, z kim miałem okazję porozmawiać, był otwarty i miły.

Czy po odbyciu praktyk widziałbyś siebie pracującego w takim lub podobnym ośrodku naukowym?
Jak najbardziej zostałem zainspirowany do takiej pracy, ponieważ wydaje się być bardzo ciekawa. Świetna atmosfera, ludzie z kilkunastu różnych państw oraz ciągłe odkrywanie i wymyślanie nowych rzeczy sprawia, że osoby tam pracujące są bardzo zadowolone ze swojej posady.

Z jakimi oczekiwaniami przyjechałeś na praktyki? Czy Twoje oczekiwania zostały spełnione?
Jadąc na praktyki nie wiedziałem, czego mogę się spodziewać i zostałem mile zaskoczony. Podobało mi się to, że byłem sam, więc mogłem zobaczyć jak rzeczywiście wygląda praca w European XFEL oraz swobodnie rozmawiać na konkretne tematy, które mnie interesowały, albo o których nie wiedziałem.