Młody fizyk teoretyk w IF PAN

Przedstawiamy ostatniego beneficjenta praktyk, które zostały przyznane uczestnikom finału XIV edycji konkursu Fizyczne Ścieżki.

Świetny występ Mikołaja Myszkowskiego w finale XIV edycji konkursu zapewnił mu nagrodę specjalną, którą był tygodniowy staż w Instytucie Fizyki PAN w projekcie “International Centre for Interfacing Magnetism and Superconductivity with Topological Matter – MagTop”. Opiekunem naukowym stażu był dr Marcin Płodzień i prof. Andrzej Wiśniewski.

W trakcie odbywania stażu Mikołaj:

  • przeprowadził numeryczną analizę układu pojedynczego jednowymiarowego anharmonicznego,
  • napisał program pozwalający na obliczenie przybliżonych poziomów energetycznych oraz funkcji falowych oscylatora anharmonicznego,
  • przeprowadził generalizację zagadnienia oscylatora do problemu dwucząstkowego poprzez sformułowanie problemu za pomocą formalizmu drugiej kwantyzacji,
  • przeprowadził numeryczną analizę zagadnienia dwucząstkowego, wyznaczenie poziomów energetycznych oraz rozkładu prawdopodobieństwa,
  • przeprowadził analizę ewolucji stanów jednocząstkowych w czasie.

Mikołaj w taki sposób napisał o stażu:

Jako zupełnie nieobeznany z fizyką numeryczną, ani językami programowania innymi od C++, w Pythonie programowanie zacząłem od podstaw. Oprócz tego, że nauczyłem się obsługi środowiska programistycznego, podczas stażu zapoznałem się także z programem komputerowym Gnuplot służącym do generowania wykresów i figur. Podszkoliłem się w fizyce numerycznej na przykładzie oscylatora anharmonicznego oraz układu wielu ciał. Pozwoli mi to na dalszy rozwój dziedzinie fizyki, a także na analizę układów fizycznych, które są analitycznie nierozwiązywalne.