Finał XV edycji konkursu odbędzie się zdalnie

Ze względu na trudny do przewidzenia rozwój sytuacji epidemicznej w kraju, Komitet Organizacyjny podjął decyzję o przeprowadzeniu finału konkursu zdalnie.

Jak będzie wyglądał finał konkursu:

Aby zminimalizować problemy z oceną pracy (ze względu na możliwe kłopoty z połączeniem), prosimy wszystkich uczestników o nagranie swojego wystąpienia finałowego. Czas wystąpienia w kategorii pokaz oraz praca naukowa został wydłużony o 5 minut. Filmy należy przygotować do końca lipca.

Na początku września zostanie zorganizowane spotkanie online jury z uczestnikami finału. Autorzy każdej z prac będą musieli odpowiedzieć na kilka pytań. W przypadku prac zawierających eksperyment, jury może dodatkowo poprosić o powtórzenie jego fragmentu. Na podstawie otrzymanych odpowiedzi oraz przesłanego filmu zostanie dokonana ocena prac.

Wyniki zostaną ogłoszone mniej więcej tydzień później.

Film z wystąpieniem finałowym:

Film musi być nagrany bez cięć i bez montażu. Filmy w kategorii pokaz i praca naukowa (jeśli prezentacja zawiera eksperyment) powinny pokazywać całość doświadczenia ORAZ autora/autorów. Oczywiście dozwolone i nawet wskazane są zbliżenia lub podejście bliżej do kamery, aby dokładniej pokazać drobne elementy układu eksperymentalnego.

Film nie może być nigdzie upubliczniony. Może znaleźć się na youtube tylko wtedy, gdy dostęp do niego będzie chroniony hasłem.

Nagrania (tylko w formacie mp4) lub linki do nich prosimy wysłać na adres fizycznesciezki@ncbj.gov.pl . W razie problemów z wysłaniem dużych plików, można wykorzystać https://wetransfer.com/ .

Czas na wystąpienie w kategorii esej i pokaz: 15 min.
Czas na wystąpienie w kategorii praca naukowa: 20 min.

Terminy:

2.08.2020Termin nadsyłania filmów z wystąpieniami finałowymi
9-10.09.2020Zdalny finał
21.09.2020Ogłoszenie wyników

Konkretny dzień i godzina finałowych spotkań online będą podane później. Wszyscy finaliści zostaną o nich poinformowani mailowo.