Data ogłoszenia wyników

Informujemy, że ostateczną listę prac, które zostały zakwalifikowane się do finału opublikujemy 16 marca 2018.