Żegnamy profesora Ludwika Dobrzyńskiego

Z ogromnym żalem informujemy o śmierci prof. dr hab. Ludwika Dobrzyńskiego – pomysłodawcy konkursu „Fizyczne Ścieżki” i wieloletniego przewodniczącego komitetu organizacyjnego. W trakcie szesnastu lat trwania konkursu z niezwykłym oddaniem czuwał nad jego przebiegiem i dbał o jego jakość, angażując się w wielu różnych obszarach organizacji.

Dwaj nasi jurorzy postanowili podzielić się swoimi wspomnieniami o Profesorze. Wspomnienia te dostępne są po kliknięciu „czytaj więcej”.


W 2005 roku pracowałem w Zakładzie Reakcji Jądrowych IPJ w Warszawie, przy Hożej. Wraz z wieloma koleżankami i kolegami, poza normalną naukową robotą, współorganizowałem lokalne wydarzenia popularyzatorskie w ramach Festiwalu Nauki i Pikniku Naukowego. Profesor Ludwik Dobrzyński – znając naszą aktywność popularyzatorską – zwrócił się do nas z pytaniem, czy nie moglibyśmy pomóc w zorganizowaniu uczniowskiego konkursu fizycznego. Oczywiście! Taki konkurs jest potrzebny! Nie pamiętam dziś dobrze pierwszego spotkania organizatorów. Z pewnością było ono w Świerku. I z pewnością już wówczas określiliśmy trzy kategorie konkursu. Nie było sporu co do zasady jego otwartości. Byliśmy zgodni co do tego, że uczniowie – uczestnicy konkursu – powinni realizować własne badania, własne pokazy i dzielić się własnymi przemyśleniami. Konkurs ma ich do tego zachęcać, inspirować, ma wyzwalać pomysły. Taki cel działania określiliśmy już wówczas. I wtedy też padła po raz pierwszy nazwa Fizyczne ścieżki. Podobno ja ją zgłosiłem; tak przynajmniej wielekroć powtarzał profesor Ludwik Dobrzyński. Zapewne tak właśnie było.
Odszedł Człowiek. Odszedł Profesor. Strata dla nauki. Strata dla fizyki. Strata dla młodych adeptów. Trudno będzie bez Niego.

dr Lech Nowicki


Profesor Ludwik Dobrzyński był pomysłodawcą i inspiratorem Konkursu. Dzięki swojej wiedzy z prawie każdego działu fizyki zapewniał wysoki merytoryczny poziom wszystkich Seminariów Finałowych. Jego osobowość, umiejętność nawiązywania bezpośrednich kontaktów z każdym, niezależnie od wieku, zapewniały wspaniałą atmosferę. Dla Profesora fizyka był życiową pasją, chciał i potrafił dzielić się tą pasją z innymi. Dzięki Niemu wielu uczniów odkryło piękno fizyki, nauczyło się pierwszych kroków w pracy naukowej. Profesor pokazywał dlaczego fizyka i sposób myślenia, który ona kształtuje są takie ważne dla zrozumienia otaczającego nas świata. Dla organizatorów Konkursu Profesor był niekwestionowanym autorytetem, jego opinie, które zawsze potrafił przekonywująco uzasadnić, miały dla nas zawsze decydujące znaczenie. Profesor był autorem wielu ważnych prac naukowych, wspaniałym wykładowcą, twórcą zespołów naukowych, ale popularyzacja fizyki była dla niego także bardzo ważna. Każdy kto zetknął się z Profesorem zapamiętał to spotkanie, dziękujemy.

prof. Andrzej Wiśniewski