Nagroda im. prof. Dobrzyńskiego wręczona

Komitet Organizacyjny Konkursu dla upamiętnienia zmarłego w 2022 roku prof. Dobrzyńskiego, inicjatora i spiritus movens konkursu Fizyczne Ścieżki, ustanowił Nagrodę jego imienia. Nagroda ta jest formą wyróżnienia dla nauczycieli i opiekunów naukowych, którzy wykazali się wyjątkowym zaangażowaniem w przygotowanie uczestników do Konkursu. W tym roku przyznano ją nauczycielom ze Słupska pani Grażynie Linder i panu Jarosławowi Linder. Państwo Linder mogą się pochwalić licznymi finalistami i laureatami Konkursu. Wśród nich wielu zdecydowało się kontynuować swoje młodzieńcze zainteresowania podejmując naukę na uczelniach wyższych na kierunkach nauk ścisłych lub inżynieryjnych.